PROLJETNA AKCIJA PRIKUPLJANJA GLOMAZNOG OTPADA "SA KUĆNOG PRAGA"

Objavljeno 13 Ožujak 2023
Pula Herculanea d.o.o. provesti će tijekom mjeseca travnja ove godine akciju prikupljanja glomaznog otpada „ sa kućnog praga“ na području Općine Ližnjan-Lisignano. 

Glomazni otpad: kupaonska oprema, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema te ostali glomazni otpad.

U glomazni otpad ne spada: električni i elektronički uređaji, akumulatori i baterije, građevinski otpad, opasni otpad(salonit ploče, otpadna ulja, zauljena ambalaža te fluorescentne cijevi) – ovaj se otpad može osobno donesti na reciklažna dvorišta na području Pule-Valmade, Fažane ili Marčane

Kontakt broj za besplatan odvoz glomaznog otpada za mještane je 052 541 597 u terminu od 7h do 14h. Odvoz glomaznog otpada se može pribilježiti tijekom ožujka, a preuzimanje će se vršiti od 03.04.2023. - 07.04.2023. godine. Prije preuzimanja zaposlenici Pula Herculanea-e će pojedinačno kontaktirati korisnika koji dan da glomazni otpad odlože ispred portuna.

Napominjemo da odlaganje otpada koji nije selektivni (plastična i metalna ambalaža, papir i karton, miješani komunalni otpad) može se zbrinuti putem reciklažnih dvorišta kojima upravlja Pula Herculanea d.o.o..

Na linku Grada Pule https://plus.razvrstaj.me/hr/1/pula/ možete provjeriti podatke o selektiranju pojedinih vrsta otpada za koje ne znate kako odlagati. Sve novosti vezano za selektiranje i postupanje s otpadom možete pronaći na http://www.herculanea.hr/ ili zatražiti informacije na broj telefona 052/638-401.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PULA VALMADE
Adresa:
 Pula,Valmade 38
Radno vrijeme:          
Ponedjeljak - subota 8:00 - 18:00 h
Pauza: 10:00 - 10:30 h i 16:00 - 16:30 h
Nedjeljom i praznikom zatvoreno.
Telefon: 052/633-387
e-mail: reciklazno.dvoriste@herculanea.hr

RECIKLAŽNO DVORIŠTE MARČANA
Adresa:
 Marčana bb, Marčana
Radno vrijeme:          
Utorak 8:00-13:00 h
Četvrtak 11:00-16:40 h
Subota 8:00-18:00 h
Telefon: 091/612 8284

RECIKLAŽNO DVORIŠTE FAŽANA
Adresa:
 Galižanska cesta bb, Fažana
Radno vrijeme:
Ponedjeljak 8:00-13:00 h
Srijeda 11:00-16:40 h
Petak 8:00-13:00 h
Subota 8:00-18:00 h
Telefon: 099/343 9528

ODLAGANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA

Manje količine građevnog otpada iz kućanstva (cigle, crijepovi, pločice, šuta, knauf itd.) koji nastaje održavanjem i manjim popravcima mogu se predavati u reciklažnom dvorištu u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci. Isti mora biti odložen u odgovarajuće vreće.

Veće količine građevnog otpada iz kućanstva predaju se u reciklažnom dvorištu za građevni otpad kojim upravlja CESTA d.o.o. Pula na lokaciji "Vidrijan-Tivoli". Kontakt telefon 052-534-821.


Ližnjan Brnestra d.o.o.

© Ližnjan Brnestra d.o.o. Sva prava pridržana.