GODIŠNJA IZVJEŠĆA

GFI-POD za 2020

DOKUMENTI

Cjenik usluga

Suglasnost na cjenik usluga

JAVNA NABAVA

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje

Kriterij za određivanje visine naknade

Obrazac 1 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 2 - zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 3 - zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Godišnje izvješće ZPPI za 2020. godinu

JAVNI NATJEČAJ

Javni natječaj za komunalnog radnika trgovačkog društva Ližnjan Brnestra d.o.o.

Javni natječaj za voditelja poslova trgovačkog društva Ližnjan Brnestra d.o.o.

Javni natječaj za direktora trgovačkog društva Ližnjan Brnestra d.o.o.

Izjava uz javni natječaj za direktora trgovačkog društva Ližnjan Brnestra d.o.o.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Etički kodeks


© 2020 Općina Ližnjan.Sva prava pridržana.