EU PROJEKT

Mjera 3.4.2. ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. - 2020. FLAG-a Istarska Batana

NAZIV PROJEKTA
„Ribarnica Ližnjan“

Ovim projektom ulaže se u novi i stalni lanac opskrbe ribom i ribljim proizvodima za žitelje, posjetitelje i turiste Općine Ližnjan-Lisignano kroz uspostavu male potpuno opremljene montažne ribarnice. Poslovni koncept projekta osmišljen je na način da se lokalnim ribarima omogući prodaja njihovih proizvoda u maloprodajnom objektu – ribarnici te time povećaju vlastite prihode,učinkovitost poslovanja, povećaju prepoznatljivost proizvoda i FLAG područja te doprinose održivom očuvanju okoliša.  

CILJEVI PROJEKTA
Glavni cilj ovog projekta je povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti šireg područja Općine Ližnjan-Lisignano u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti. Naime, projektom se  previđa ulaganje u malu infrastrukturu u sektoru ribarstva (ribarnicu) kao jednu od osnovnih preduvjeta za korištenje punog razvojnog potencijala područja kroz poboljšanje lanca opskrbe, razvoj inovativnih kanala prodaje, indirektno očuvanje radnih mjesta te dodavanje vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture.

 Također, projektom će se jačati korištenje prednosti koje se odnose na okoliš i ublažavanje učinaka klimatskih promjena u ribarstvenim i akvakulturnim područjima. Kroz edukacijske aktivnosti promicati će se ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu uključenog područja te jačati uloga ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim resursima te pomorskim aktivnostima.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Ostvarenjem ciljeva projekta ojačat će se konkurentnost ribarnice, ali će se doprinijeti i konkurentnosti sektora ribarstva i akvakulture na području FLAG-a Istarska Batana, kao i prepoznatljivosti lokalne ribe i ribljih proizvoda. Navedeni ciljevi će doprinijeti ostvarenju mjere 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture, kojom je omogućeno da se razvije i provede ovaj projekt. Pozitivan poslovni efekt projekta na nositelja se dugoročno očekuje kroz izgrađeni brend odnosno  izgrađenom suradnjom s ribarima, stanovništvom, turistima i lokalnom zajednicom.  Projektom su predviđeni sitni građevinski radovi za pripremu terena za montažu maloprodajnog objekta što uključuje i pripremu priključaka vode, odvoda, struje i dr.  Što se tiče maloprodajnog objekta – ribarnice riječ je o kompletno opremljenom objektu sa svim instalacijama spremnima za uporabu. Objekt uključuje sljedeću opremu: ledomat, spremnik za led, automatski filter za omekšavanje vode, inox stol, slavina s nožnim pogonom, senzorska slavina, sifon, zatvoreni viseći ormar, rashladni ormar, zamrzivač, rashladna vitrina za ribu, viseća vaga i stol.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 402.568,00 kn

SVEUKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 398.568,00 kn

BESPOVRATNA POTPORA: 398.568 kuna što čini 100% sveukupnih prihvatljivih troškova. Doprinos EU sredstava je 85% (338.782,80 kuna), a Republike Hrvatske 15% (59.785,20 kuna)


Ližnjan Brnestra d.o.o.

© Ližnjan Brnestra d.o.o. Sva prava pridržana.