O NAMA

Temeljni podaci i evidencijske djelatnosti poduzeća

Temeljni podaci

PUNI NAZIV:
LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Upisana je u registar Trgovačkog suda u Pazinu sa matičnim brojem subjekta upisa  (MBS) 130104100; Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu br. Tt-20/862-2 od 05.05.2020. godine.

SJEDIŠTE/ADRESA:
Krasa 7; 52204 Ližnjan-Lisignano

MATIČNI BROJ:
130104100

EUID:
HRSR.130104100

OIB:
03745656677

ŽIRO-RAČUN/IBAN:
HR0723400091111070307 Privredna banka Zagreb d.d.

ŠIFRA DJELATNOSTI: 
8130 - Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

PRAVNI OBLIK:
društvo sa ograničenom odgovornošću

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:
Općina Ližnjan-Lisignano, OIB: 06978590361 Ližnjan, Krasa 7; jedini član d.o.o.

NADZORNI ODBOR:
Saša Škrinjar, predsjednik
Roberto Višković, potpredsjednik
Goran Goldin, član
Dalibor Jadreško, član
Branislav Perković, član

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:
Claudio Grbac, direktor, zastupa samostalno I pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL: 
2.654,46EUR (20.000,00HRK) uplaćen u cjelosti

OSNIVAČKI AKT:
Odluka o osnivanju Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano od 08.04.2020. godine

Evidencijske djelatnosti

 • Održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 • Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 • Održavanje javnih zelenih površina
 • Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 • Održavanje čistoće javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Tržnice na malo
 • Upravljanje grobljem
 • Održavanje groblja i krematorija
 • Pogrebnička djelatnost
 • Djelatnost uklanjanja reklama i reklamnih panoa
 • Djelatnost održavanja javnih nekomercijalnih kupališta i plaža
 • Djelatnost uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda
 • Obavljanje dimnjačarskih poslova
 • Održavanje javne rasvjete
 • Djelatnost postavljanja i održavanje signalnih sustava na cestama
 • Premještanje vozila
 • Gospodarenje otpadom
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada
 • Djelatnost trgovanja otpadom
 • Djelatnost sakupljanja otpada
 • Djelatnost prijevoza otpada
 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost oporabe otpada
 • Djelatnost druge obrade otpada
 • Djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • Prijevoz putnika u javnom prometu
 • Poslovanje nekretninama
 • Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • Djelatnosti održavanja i upravljanja parkiralištima i garažama
 • Djelatnosti naplate parkiranja
 • Djelatnosti bojanja oznaka na parkiralištima
 • Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

Ližnjan Brnestra d.o.o.

© Ližnjan Brnestra d.o.o. Sva prava pridržana.