ODVOZ OTPADA

Saznajte sve o odvozu otpada sa vašeg kućnog praga

Osnovne informacije i kontakti vezani uz zbrinjavanje otpada:

Izjave za nove korisnike možete preuzeti na adresi: Pula Herculanea Trg 1. istarske brigade 14, ili na web stranici: www.herculanea.hr/obrasci/Izjava_usluga_privatni_2022.pdf
te dobiti informacije na 052/638-406 ili 052/638-408.

Zaduživanje posuda, ključeva, kartica i promjena volumena posuda
Telefon 052/638-405

Odvoz miješanog komunalnog i selektivnog otpada
Telefon 052/541-597

Odvoz glomaznog i naručivanje spremnika od 5m3
Telefon 052/544-094
Cjenik

Informacije o računima
Telefon 052/638-406 i 052/638-408
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radno vrijeme Ponedjeljak - petak 7:30 - 14:30

KAZNE ZA ODBACIVANJE OTPADA NA JAVNU POVRŠINU

Sukladno Odluci o komunalnom redu od 24.07.2019. godine Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano utvrđene su sljedeće kazne počiniteljima:

- 199,08€ / 1.500,00kn za fizičku osobu
- 663,61€ / 5.000,00kn za fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost
- 1.327,23€ / 10.000,00kn za pravnu osobu i 265,45€ / 2.000,00kn za odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi

Čuvajmo okoliš, koristimo ponuđene usluge i prijavljujmo šporkulje.


Ližnjan Brnestra d.o.o.

© Ližnjan Brnestra d.o.o. Sva prava pridržana.