Sabirno dvorište Šišan

RADNO VRIJEME OD 03.10.2020.
SUBOTA – 09:00 – 13:00

Odlaganje otpada mještanima Općine moguće je uz predočenje:

  • osobne iskaznice,
  • preslike zadnjeg plaćenog računa odvoza otpada.

Centro di raccolta rifiuti Sissano

ORARIO DI LAVORO DAL 03-10-2020
SABATO – 09:00 – 13:00

La raccolta e’ permessa ai cittadini del Comune presentanto:

  • la carta d’identita’
  • lo scontrino dell’ultimo pagamento raccolta rifiuti

© 2020 Općina Ližnjan.Sva prava pridržana.